רחובות, שכונות ואתרים

הרב דדון מאיר

הרב מאיר דדון, יליד עירק, עלה עם בני משפחתו ארצה בתחילת שנות החמישים, הגיע למעברת שפרעם ומשם לכפר אתא. כאן, פעל רבות לחיזוק הצביון היהודי דתי בכלל והמסורת הספרדית בפרט. הוא נמנה עם יוזמי ומייסדי בית הכנסת "תפארת ישראל", שימש כרב בית הכנסת, רב השכונה ועשה רבות בהתנדבות גם בחברת קדישא הספרדית המקומית. בפברואר 2008 הוחלט להיענות לבקשת המשפחה ולקרוא על שמו את הסימטה המקשרת את בית הכנסת לגן כהנא השכן לו.