רחובות, שכונות ואתרים

המחרשה

כלי חקלאי

כלי העבודה חקלאי המשמש לחרישת האדמה ולתיחוחה. בימינו עשויות המחרשות ברזל ופלדה והן שונות במבנן לפי סוג החרישה הנדרש. בימי קדם היו המחרשות עשויות בדרך כלל מעץ ורק הסכין היה מברזל, ככתוב: 'וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת אתו ואת קרדומו ואת מחרשתו', שמואל א' י"ג 20.
מילון אבן שושן החדש