רחובות, שכונות ואתרים

בן יוסף שלמה

שלמה בן יוסף "(טבצ'ניק) 1913-1938 עולה הגרדום הראשון

בן יוסף טבצ'ניק שלמה שלום (1913-1938). עולה הגרדום הראשון נולד בלוצק שבפולין. היה פעיל בתנועת בית"ר. ב- 1937 עלה לא"י כמעפיל. עם שני חברים מפלוגת בית"ר התקיף אוטובוס ערבי בראש פינה בזמן המאורעות אפריל 1938. בתגובה לרצח יהודים בידי הכנופיות הערביות. נתפס ונידון למוות. הוא עלה לגרדום 29.6.1938 התנהגותו השלווה והאמיצה בלכתו לגרדום שימשה דוגמה ומופת לחברי בית"ר ואצ"ל.
לכסיקון האישים של א"י ע"מ 92 המרכז לנפגעי סמים נחנך ב-27.10.98