רחובות, שכונות ואתרים

הגומא

עשב רב שנתי

עשב רב שנתי בגובה 150-50 ס"מ שגבעוליו חלקים ותלת צלעיים. העלים מחוספסים וארוכים. השיבוליות הצרות נישאות בסוכך מורכב שקרנותיו ארוכות, צבען חום ואורכן השונה נע לרוב בין שניים לשלושה ס"מ. עונת הפריחה היא ממאי עד אוקטובר. הגומא גדל ליד מעיינות ונחלים שמימיהם מתוקים. השתמשו בו לקליעת מחצלות וחבלים. מגמא הפפירוס יצרו המצרים הקדמונים את רצועות הפפירוס ששימשום לכתיבה. גומא הפקעים היה בשימוש בתעשית הבשמים.
צמחי א"י בתמונות