רחובות, שכונות ואתרים

הקורנית

בן שיח המשמש כתבלין

בן שיח סבוך ענפים שגובהו 20 - 40 ס"מ. העלים צרים וצפופים. התפרחות נישאות בראשי הענפים. הפרחים, שצבעם סגול עד לבן ורדרד, פורחים ממאי עד אוקטובר. הוא משמש כצמח תבלין. חוקרים רבים מזהים את הקורנית המקורקפת כצמח הנזכר כקורנית במשנה ובתלמוד.
צמחי א"י בתמונות