רחובות, שכונות ואתרים

תל-חי

חצר ובתוכה בית בגליל העליון המזרחי ליד כפר גלעדי אשר נתקדשה כסמל לגבורת ישראל המתחדשת ולעמידת עוז של מעטים נגד רבים. נוסד ב- 1918 על ידי ותיקי השומר ששימרו את צליל השם המקומי טלחה וקראו למקום תל-חי.הישוב העברי בגליל העליון המזרחי אשר התפרסם בהגנת הגבורה של המתיישבים. בי"א אדר 1920 תקפו אלפי עברים את הנקודה הקטנה עליה הגנו יוסף טרומפלדור וחבריו. הוא ושבעה מחבריו מצאו שם את מותם מספרים כי מילותיו האחרונות היו "טוב למות בעד ארצנו". הגנת הגבורה של מתיישבי תל חי סייעה להכללת האיזור הצפוני של הגליל המזרחי בשטח המנדט הבריטי.