רחובות, שכונות ואתרים

הזית

משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. "ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח' 8).

עץ הזית ופרי השמן: "כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך, לגר ליתום ולאלמנה יהיה" (דברים כ"ד 20). ממשפחת הזיתיים. הזית אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל (דברים ח' 8) OLIVE.
מילון חדש, אברהם אבן שושן.