רחובות, שכונות ואתרים

בן יהודה אליעזר

אליעזר בן יהודה (1858-1922) מחיה הלשון העברית.

אליעזר בן יהודה (1858-1922) מחייה השפה העברית, בשלן ועתונאי. הקים בארץ את "ועד הלשון העברית". הנהיג את הדיבור העברי והטיף לו. יצר מילים חדשות ואת הסגנון העברי העממי. מפעל חייו "מילון הלשון העברית הישנה ונחדשה".
לכסיקון האישים של א"י ע"מ 91.