רחובות, שכונות ואתרים

הגלעדי

לכבוד מגיני המולדת בדור התקומה.

בן הגלעד, חבל ארץ בעבר הירדן מזרחה בו ישבו שבטי ראובן, גד וחצי שבט המנשה. הידוע בבני גלעד בתקופת המקרא הוא השופט יפתח הגלעדי שנלחם בעמוני. (שופטים, ) ב- 1916 הוקם בגליל העליון הקיבוץ כפר גלעדי על שם ישראל גלעדי מראשוני ארגון "השומר". סמיכותו הגיאוגרפית של הקיבוץ ומעורבותו בחיי תל חי עמדו לנגד עיני נותני השם לרחוב בשכונת תל חי ( קיץ 2004).
לכסיקון ציוני 1982, הקתדרה לחקר תולדות המקום