רחובות, שכונות ואתרים

בית"ר

ברית יוסף טרומפלדור, ארגון הנוער של המפלגה הציונית הרביזיוניסטית.

ר"ת: ברית יוסף טרומפלדור. ארגון הנוער של מפלגת הציונים הרביזיוניסטים ואח"כ של תנועת "חירות". הוקמה בריגה ב- 1923 ע"י זאב ז'בוטינסקי שעמד בראשה עד יום מותו. כינוסנ העולמי הראשון התקיים ב- 1931 בדנציג. רבים מחבריה התגייסו לאצ"ל ולקחו חלק במאבק נגד הבריטים בא"י. היו לביתר חוות הכשרה בארצות שונות ובי"ס ימי באיטליה. חבריה הקימו מספר ישובים חקלאיים בא"י.
בי"ס ימי באיטליה, חבריה הקימו מספר ישובים חקלאיים בא"י (לכסיקון היסטורי)