רחובות, שכונות ואתרים

אביב

עונת הפריחה "בחודש האביב יצאת ממצרים"(שמות ל"ד 18)

1. תקופת השנה שבין החורף ובין הקיץ, בערך חודשי ניסן- אייר- סיון . 2 . שיבולים שלא בשלו די צורכן. (מילון חדש, אבן שושן)