רחובות, שכונות ואתרים

בית לחם

עיר הולדת דוד המלך.

"בית לחם יהודה", בסמוך לירושלים. עיר, בנחלת שבט יהודה, בה נולד דוד המלך, ובה לפי המסורת קבר רחל. "בית לחם הגלילית" בנחלת זבולון בסמוך לנצרת. מושב העובדים בשם "בית לחם הגלילית" הוקם ב- 1948במקום הכפר הגרמני הטמפלרי הקודם. בתלמוד ירושלמי נקראת בית לחם צוריה.
כל מקום ואתר ע"מ 63,64.