רחובות, שכונות ואתרים

גן אברהם

ע"ש אברהם ציגל.
אברהם ציגל היה איש 'עמיגור', סמל של עלייה וקליטה המונית. את דרכו בארץ התחיל כפועל וחלוץ בשנות השלושים בכפר סבא. את דרכו הציבורית התחיל כאחד ממפקדי ארגון ההגנה בהרצליה. בשנות הארבעים נתמנה למפקד מחנה העולים ברעננה, משם עבר לניהול מרכז הקליטה בתל אביב. במסגרת תפקידו זה היה איש חזון וביצוע כאחת. בעת העלייה ההמונית של שנות החמישים היו גיורא יוספטל ומנגנון הקליטה שיצר ציגל העוסקים העיקריים במלאכת הקליטה - מהקמת המעברות ועד פירוקן והעברת המפונים להתיישבות קבע.