רחובות, שכונות ואתרים

בית חרושת קגן

בשנת 1936 עבר המפעל של קגן מיפו לכפר עטה. הסיבה הישירה הייתה מפני שבכפר כבר היתה נגרייה שהתמחתה בייצור מרכבי עץ לרכב. כעבור שנה התחילה העבודה בבית החרושת המשפחתי שנבנה על אדמות שנרכשו מאברמסקי. הפועלים היו יהודים וערבים משפרעם. והתחיל לייצר מרכבי אוטובוסים עם מנועי לילנד. בסוף שנות השלושים הותאם בית החרושת למציאות החדשה ויוצרו אוטובוסים משוריינים, מכוניות משא משוריינות ואפילו שריוניות קטנות. מר קגן לא מצא לנכון לערב את ההסתדרות בנעשה במפעל. אך עם ההתפתחות והגידול במספר העובדים ניתנו הטבות סוציאליות כמו קופת תגמולים, חופשות וכו'. בראשית שנות החמישים נסגר בית החרושת מרכבים בגלל החלטת מרכז הקואופרציה לא להעביר יותר עבודות לסקטור הפרטי.