רחובות, שכונות ואתרים

ביל"ו

"בית יעקב לכו ונלכה" האגודה של חובבי - ציון 1882.

ר"ת "בית יעקב לכו ונלכה" (ישעיהו ב' 5) האגודה החלוצית הראשונה של "חובבי ציון". הוקמה בשנת תרמ"ב 1882. המטרה: "לעודד ולחזק את העליה ואת ההתישבות בא"י ע"י ייסוד מושבה חקלאית למופת. הבנויה על יסודות קואופרטיביים סוציאליים". את הדחיפה לייסוד האגודה נתנו הפרעות ברוסיה ("סופות בנגב").
יודאיקה, לכסיקון, ע"מ 51.