רחובות, שכונות ואתרים

בית חרושת טעמיה

למשפחת טבצ'ניק היה בית חרושת לממתקים עוד בוורשה פולין. כשעלו לארץ בעלייה הרביעית העבירו את המפעל לכפר עטה. במשך שנים ניסו לייצר ממתקים ודברי מתיקה בארץ ואף ניסו להתחרות בייצור החלבה הערבית אך ללא הצלחה. למעשה, ההצלחה הגדולה הגיעה בפרוץ מלחמת העולם השנייה. המפעל נסגר בשנת 1955.