רחובות, שכונות ואתרים

בית חרושת צבע

ביהח"ר צבע הוקם בשנת 1934 ע"י משפחת גוטליב, משפחת סוחרים מגרמניה. חלק מחבורת העולים 'הייקים' בכפר עטה שהגיעו בראשית שנות השלושים לארץ בעקבות עליית היטלר לשלטון. המפעל נוהל ע"י אהרן גוטליב והתמקד בייצור צבעים כמו צבעי אמאיל, צבעי שמן, לכות למיניהן ובשנות הארבעים התמחו בייצור צבעים סנטתיים. תקופת מלחמת העולם השנייה הייתה תקופת שגשוג ופריחה לתעשייה העברית וכך גם למפעל 'צבע' בכפר עטה. המפעל המשיך לעבוד ולהתפתח במהלך שנות החמישים למרות שכבר היווה מפגע אקולוגי קשה ביותר (ריחות, חומרים רעילים וכו'). בשנת 1960 נמכר המפעל המשפחתי, אך לא חזר על הצלחת העבר ובשנת 1967 נסגר סופית.