רחובות, שכונות ואתרים

בית דפוס קרטולית

בשנת 1935 הגיע לא"י מר צוקר. הבן נשאר בוורשה לנהל את עסקי המשפחה ושלח כספים לאב שהקים את בית הדפוס קרטוליט על בסיס הבטחה של יצרן של סכיני גילוח שהתחייב לספק עבודה. אך העבודה לא הגיעה, המכונות שנשלחו מחו"ל היו לא מתאימות וערב מלחמת העולם השנייה חזר צוקר האב ומשפחתו לפולין ממנה לא שבו עוד. את המפעל ניהל עוד זמן מה הבן אך ההצלחה לא האירה לו פנים והוא חיסל את עסקיו בכפר אתא ועבר לחיפה בשנת 1943.