רחובות, שכונות ואתרים

בית חרושת אסטרא

מפעל אסטרא לייצור דברי סדקית כמו מהדקים, כפתורים סיכות ונעצים הוקם לראשונה בשנת 1934 בחיפה. בשנת 1936 נאלץ מקס שטראוס לסגור את המפעל שפעל בלב השוק הערבי בעיר. את המפעל השני הקים בכפר עטה שם הייתה לאחיו אדמה בבעלות פרטית. בסוף אותה שנה הוקם המפעל בכפר עטה בעזרת חברי קיבוץ רמת יוחנן. במשך שנות פעילותו יצא המפעל סחורה לכל רחבי המזרח הקרוב: מצריים סוריה, לבנון ואפילו קפריסין. במהלך מלחמת העולם השנייה סיפק המפעל את רוב תוצרתו לצבא הבריטי. מפעל אסטרא היה יוצא דופן בקרב המפעלים בכפר עטה שכן שטראוס סרב להעסיק פועלים דרך ההסתדרות. בשנים הטובות העסיק המפעל פועלים רבים מכפר עטה ומקיבוצי המפעל שעסקו בעבודה הפיזית הקשה והתובענית. בשנת 1956 נסגר המפעל.