רחובות, שכונות ואתרים

בית טבצ'ניק

משפחת טבצ'ניק, מראשוני היישוב, התיישבו בבית ערבי שהיה חלק מהכפר הערבי כופריתא. משך שנים גרה המשפחה בבית כשהמפעל המשפחתי לייצור חלבה וממתקים מוקם בחצר. בשנת 2000 נמכר השטח ע"י יורשי המשפחה ועל מקומו הולך לקום מיזם נדלנ"י חדש.