רחובות, שכונות ואתרים

ביאליק חיים נחמן

חיים נחמן ביאליק (1873-1934) גדול המשוררים העבריים בתקופת התחיה העברית.

שירו הראשון הנודע: "אל הציפור" 1891. מיסד הוצאות הספרים "מוריה" ו"דביר" ומוציא לאור את שירת ימי הביניים. בין יצירותיו : "על סף בית- המדרש", "המתמיד","מתי - מדבר", ובעקבות פוגרום קישנוב 1903: "על השחיטה", "עיר ההריגה" ו"מגילת האש". פירסם יחד עם רבניצקי את "ספר - האגדה".
לכסיקון האישים של ארץ ישראל ע"מ 76.