רחובות, שכונות ואתרים

אחוזת אברמסקי

בני משפחת אברמסקי, מלובלין, בנו את אחוזתם לצד כפר עטה, בנפרד מן הישוב. האב שמואל ובנו אהרון, יחד עם שני פועלים, הקימו את "האחוזה" (צריף בודד…) והכינוה למגורי המשפחה. האם, אסתר, והילדים, שרגא, שלמד בטכניון בלהה ויוסף שהו בינתיים בבת גלים. הם הגיעו לכפר כשהמגורים היו מוכנים. צריפם היה "מפואר" באופן יחסי וכלל שלושה חדרים ומטבח. השירותים, כמובן, היו בחוץ. מים הם שאבו מבאר ערבית ישנה שהייתה בשטחם וממנה גם השקו את שדותיהם וערכו תוכניות לנטוע פרדס. למשפחה היה כסף ורכוש שבעזרתו מימנו את עבודתם החקלאית. זו לא נשאה רווחים בעיקר בשל חוסר הידע והניסיון שלהם. הם היו אנשי תעשיה שהגיעו הנה ללא כל הכשרה מוקדמת. בני משפחת אברמסקי היו הראשונים שהקימו את בית אבן בנקודה החדשה. בדיון המשפחתי נקבע, ללא כל עוררין כי זכות קדימה לפרות והן אשר שוכנו ברפת (בית האבן) שהושלמה ב- 1927.