רחובות, שכונות ואתרים

צריף פועלי אתא

הצריף שהוקם ב- 1934 שימש כבית לבוני בית החרושת ופועליו. במשך השנים תיפקד גם כמטבח הפועלים, במה למפעלי תרבות ואומנות וכמשכן לאחי לשכת "אושה" בארגון בני ברית. הצריף שלו משמעות היסטורית ותרבותית עומד כיום בפני הריסה, לטובת מיזם נדלנ"י חדש.