רחובות, שכונות ואתרים

בית אפל

הניה ורפאל אפל, חברי אגודת "עבודת ישראל", הגיעו מורשה שבפולין ב - 1934. למרות שהיו חברים באגודה החליטו לא להתפרנס מחקלאות אלא לפתוח בצריף המשפחה את חנות הכלבו הראשונה של כפר עטה. החנות סיפקה את צרכי תושבי כפר עטה וערביי הסביבה. משפחת אפל מכרה דברי סדקית, כלי בית, צרכי מזון ואפילו היו סוכנים של 'כרמל', לצד אספקה למשקים החקלאיים. בנם יעקב אפל ז"ל נפל במלחמת השחרור בקרב על רמות נפתלי. בתם אסתר ושני ילדיה ניספו בגטו ורשה. יהודית בתם התחתנה עם שלמה נפשי ונשארה לגור בקריית אתא.