רחובות, שכונות ואתרים

בית גרינבלום

רחל ויעקב גרינבלום הגיעו מפולין ב - 1934 ובנו את הבית בן שתי הקומות שדירותיו הושכרו לרבים מתושבי הכפר. לצריף השכן, בו גרו קודם, נכנסו תלמידי בי"ס "יבנה". בתקופת המאבק היתה כאן תחנת נוטרים. על הגג היתה עמדה.