רחובות, שכונות ואתרים

בורוכוב דב

דב בר בורוכוב (1881-1919) מנהיג "פועלי ציון".

דב - בר בורוכוב (1881-1919) חבר המלגה הסוציאליסטית דמוקרטית. בשנת 1905 ארגן הגנה יהודית עצמית בפולטבה. מייסדה של תנועת "פועלי ציון" ומנהיגה. מיוצרי האידאולוגיה של הציונות הפועלית. לפי תורתו יוכל העם בארצו להילחם את מלחמת המעמדות ולהגשים את המהפיכה. עצמותיו הובאו לישראל ב- 1963 ונקברו בבית הקברות בכנרת.
יודאיקה, לכסיקון, ע"מ 49.