רחובות, שכונות ואתרים

מרכזיית בזק

בשנת 1972 נחנכה מרכזיית הטלפונים ע"ש יצחק רביבו, איש רשות הדואר שנפל בקרבות תל פאחר במלחמת ששת הימים. בחפירות ההצלה לפני התחלת הבנייה נמצאו שרידי כנסייה ביזנטית שחרבה בשריפה במהלך המאה השישית. בכנסייה נתגלה פסיפס צבעוני בדגמי עיטור גיאומטריים