רחובות, שכונות ואתרים

באר כופרתא

ממערב ל'בית הבק' נחפרה באר הכפר כופרתא. ראשוני המתיישבים נהגו לשאוב את המים בדלי קשור בחבל. במהלך שנות העשרים 'התקדמו' ונעזרו בפרד קשור עיניים שסובב גלגל דליים. הקידמה האמיתית הגיעה בצורת משאבה חשמלית שהקלה על מלאכת שאיבת המים. הבאר, הנובעת גם היום, מהווה מוקד למבצעי ה"תשליך" בראש השנה.