רחובות, שכונות ואתרים

בית הכנסת הגדול

המבנה הראשון בכפר אתא שהוקדש לשימוש ציבורי היה בית הכנסת. ראשוני כפר אתא ללקחו את מבנה המסגד הערבי של כופרתא והפכו אותו לבית הכנסת של היישוב. בשנת 1931 גרו במבנה מספר משפחות שעזבו את כפר חיטין ובאותה עת התפללו תושבי כפר עטה בית אחד התושבים. אחרי שעזבו את מבנה הוא שופץ שוב וחזר לשמש כבית כנסת.