רחובות, שכונות ואתרים

גן המגדל

בשנת 1936, בעיצומם של המאורעות התארגן וועד קריית בנימין לבניית מגדל המים של הקריה. במבנה השתמשו גם לצרכים אחרים כמו המרפאה, עמדת איתות ביטחונית וכו'. לימים שכנו במבנה גם משרדי המועצה המקומית. בסוף שנות התשעים הוקדש השטח כגן ציבורי לנוחות בני הקריה.

הגן נמצא ברחוב בן צבי