רחובות, שכונות ואתרים

גן משה ושמואל

בקריית בנימין נחנך גן על שם משה מרזוק ושמואל עזר.
הרופא משה מרזוק, יליד מצרים ממוצא קראי, שחי בשנים 1955-1902. הוא נידון למוות בקהיר באשמת בגידה וריגול לטובת ישראל.

הגן נמצא ברחוב בן צבי פינת נעמן