רחובות, שכונות ואתרים

חורשת ברנדייס

חורשת ברנדייס היא אחד השרידים האחרונים לתכנון האזורי שנעשה לכל אזור הקריות במהלך תקופת המנדט. זהו חלק מפס הירק שאמור היה לחצוץ בין אזור התעשייה בדרום מפרץ חיפה לבין אזור המגורים - הקריות. כיום בבעלות הקק"ל נקראת החורשה ע"ש מנהיג הציונות האמריקאית לואיס ברנדייס. ברנדייס היה משפטן שעשה רבות להרחבת התנועה הציונית בא" י והפיכתה לתנועה המונית. הוא היה חסיד היוזמה הפרטית וצידד בפיתוח הארץ ע"י השקעות עסקיות. על רקע זה התגלעה מחלוקת בינו לבין וייצמן והוא פרש מההנהלה הציונית ואיתו רוב במנהיגים מיהדות ארה"ב. אחרי פרישתו המשיך לתמוך במפעל הציוני בא"י, בעיקר בפעילות הכלכלית. בין השאר היה מעורב בפעילות 'החברה הכלכלית הארצישראלית' וב'בנק המכרזי למוסדות קואופרטיביים'.

החורשה נמצאת ברחוב קרן היסוד