רחובות, שכונות ואתרים

גן כצנלסון

בהתאם לתכנון העירוני האופייני לעיר הגנים הקפיד מתכנן תכנית המתאר הראשונה של כפר אתא, ריכרד קאופמן על יצירת שדרות, גנים ופרקים עירוניים. שדרות כצנלסון הן חלק מאותה מערכת. בקצה השדרות נמצא גן כצנלסון, גן ציבורי קטן שהורחב וטופח במשך השנים לרווחת התושבים.

הגן נמצא ברחוב כצנלסון