רחובות, שכונות ואתרים

גן מולר

הגן הוקם במלאת עשרים וחמש שנה למפעל אתא לכבוד מר הוגו בעל בית החרושת לטכסטיל שהוקם באמצע שנות השלושים. המפעל, שנשא את דגל המהפך התעשייתי, תרם רבות לפיתוחו של הכפר ושל התעשיה בארץ כולה הוא נסגר בשנת 1985.

הגן נמצא ברחוב חנקין