רחובות, שכונות ואתרים

גן משה

גן משה הוקדש בשנת 1955 לזכרו של משה לדרמן במלאת שלושים למותו. לדרמן, אשר הקדיש ממיטב שנותיו להגנת המקום נשלח לכפר אתא בשנת 1946 מטעם ארגון 'ההגנה' על מנת לאמן את צעירי הכפר בשימוש בנשק, ולהקנות להם ערכים ציוניים. בשנת 1954 נפטר אחרי מחלה קצרה. במרכז הגן עץ אלון עתיק. למרגלותיו ממצאים ארכאולוגיים מהסביבה הקרובה כמו בית בד בו הפיקו שמן מזיתים בתקופה הביזנטית.

הגן נמצא ברחוב יהודה הנשיא פינת ירושלים