רחובות, שכונות ואתרים

אנדרטאות ביער קרית אתא

יער חרוביה בשולי חורבת אושא העתיקה משמש שנים כיד זיכרון, יעד לנטיעות, מוקד למידה ואתר בילוי ונופש לתושבי העיר. עם השנים הוצבו ביער ארבע מצבות זיכרון לזכר בני הקריה שנפלו במערכות ישראל. בכל יום זיכרון עולים תלמידי בתי הספר בקריית אתא אל היער ומעמידים משמר כבוד, עורכים טכסים ומניחים זרים לרגלי המצבות. כן נערכים ביער טקסי נטיעות שהפכו זה מכבר למסורת בת דורות בקריה.