רחובות, שכונות ואתרים

אתא

ביח"ר לטכסטיל 1985-1935

לכבודו של בית חרושת לטקסטיל "אתא" שהוקם ע"י משפחת מולר, ראה רחוב הוגו מולר. בשנת 1934 הוחל בבניית בית החרושת שהחל לעבוד ב- 1935. ביהח"ר הפך למקור תעסוקה לתושבים רבים והביא לפתוח מואץ של הכפר בנשאו את דגל "המהפך התעשייתי" במקום. תוצרת המפעל הפכה לשם דבר בארץ כולה. בשנת 1985 סגר המפעל את שעריו. הערה: בסוף 1997, עם תחילת אכלוס שכונת בית וגן, הפכה סמטת אתא הקטנה לרחוב.
הקתדרה לחקר תולדות המקום.