רחובות, שכונות ואתרים

שיכוני אתא

בהתאם לתפישה האירופאית של ערי תעשייה בהן המעביד דואג לכל צרכיהם של העובדים דאג מולר להקמת פתרונות דיור לעובדים. עם הקמת המפעל נבנתה לידו שכונת מגורים זמנית. מאוחר יותר הקימה קבוצת פועלים את "בתי חנה" בקריית בנימין, בתים עם משקי עזר. לימים נבנו שיכונים נוספים בכפר עטה שזכו לכינוי "שיכון אתא", בהם השתכנו פועלי אתא, חייליים משוחררים ואחרים.