רחובות, שכונות ואתרים

קרן קיימת לישראל

הקרן לגאולת אדמת ארץ ישראל

הקרן לגאולת אדמת הארץ נוסדה ב - 1901. עד סוף מלחמת העולם הראשונה פעלה בתחומי גאולת קרקעות.עם ייסודה של קרן היסוד התרכזה בייבוש ביצות ובייעור. עם קום המדינה העבירה ממשלת ישראל לקרן את כל אדמות המדינה והאדמות שנטשו ע"י הערבים. בתקופה מאוחרת יותר הועבר ניהול הקרקעות, כולל קרקעות קק"ל לידי מינהל מקרקעי ישראל. כעת עוסקת הקרן במעלי ייעור, בסלילת דרכים באזורי הספר, בהכשרת הקרקע ובחינוך לערכי התנועה הציונית.
יודיאיקה, לכסיקון עמוד 296