רחובות, שכונות ואתרים

קרן היסוד

הקרן הלאומית לבנין ארץ ישראל.

הקרן הלאומית לבנין א"י נוסדה בויעידה הציונית בלונדון, בשנת 1920. שניים מאבות קרן היסוד נידיץ והלל זלטוופולסקי אמרו כי בעצם יצירת מוסד של מס לאומי הולכים לייסד מדינה עברית. עד קום המדינה, מימנה הקרן את העליה, הקליטה, ההתיישבות, ופיתוח מפעלי יסוד בא"י. מאז הייסוד המדינה קרן היסוד והמגבית המאוחדת כונסו תחת גג אחד. קרן היסוד מגייסת כספים בכל ארצות העולם, פרט לארה"ב בה פועלת הגבית המאוחדת.
יודיאיקה, לכסיקון עמוד 296