רחובות, שכונות ואתרים

מבצע סיני

המערכה על חצי האי סיני אוקטובר 1956

מבצע סיני (מבצע קדש). המלחמה להדיפת המצרים בסיני התחילה ב - 29 באוקטובר 1956. הסיבות: התדרדרות הבטחון היסודי של מדינת ישראל. עסקות הנשק של מצרים וחדירות הפידאין. התוצאות: חצי האי סיני נכבש, והדרך במפרץ שלמה נפתחה לאוניות ישראליות. בלחץ המעצמות נאלץ צה"ל לסגת ולחזור לגבולות הארץ.
לכסיקון לבטחון ישרגאל עמוד 337- 335