רחובות, שכונות ואתרים

מאפו

אברהם מאפו 1867- 1808 סופר, "אבי הרומן העברי".

אברהם מאפו 1867- 1808 סטםר, ראשון הרומניסטים העבריים. יצירותיו כתובות בסגנון התנ"ך וספוגות אוירת המקרא וימי הבית הראשון. ביניהן" אהבת ציון" ו"אשמת שומרון". בספרו "עיט צבוע" מתואר הווי יהדות ליטא. פירסם ספרי לימוד לצרפתית וליידיש . הציע שיטה חדשה להוראת הלשון העברית.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 200