רחובות, שכונות ואתרים

מ"ג

חברי קורס מ"מב"הגנה" שנאסרו ע"י הבריטים ב - 5.10.1939.

ארבעים ושלושה חברי "הגנה", ממשתתפי קורס כלל ארצי למפקדי מחלקות, אשר נתפסו ונאסרו ב- 5 באוקטובר 1939 ע"י חיל הספר והמשטרה הבריטית. ב - 23 באוקטובר 1939 הועמדו לדין צבאי. כשנתיים ישבו המ"ג בכלא עכו. הם שוחררו ב - 17 באוקטובר 1941. השם מ"ג נעשה סמל למאבק על חופש ההתגוננות על היישוב העברי בארץ ישראל.
לכסיקון ציוני עמוד 206- 205