רחובות, שכונות ואתרים

ליליינבלום

משה לייב ליליינבלום (מל"ל9 1910- 1843, סופר עברי ומנהיג ציוני.

משה לייב ליליינבלום 1910 - 1843, סופר עברי, פובליציסט והוגה דעות. נסה לפשר בין הדת והחיים ע"י הנהגת תיקונים סוציאליים והפניית לחקלאות. בעקבות פרעות 1882 "הסופות בנגב" התקרב אל תנועת "חיבת ציון". הטיף לציונות המעשית והרוחנית על שמו כפר מל"ל.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 192