רחובות, שכונות ואתרים

כצנלסון

ברל כצנלסון 1944- 1887, מאבות תנועת העבודה בארץ ישראל.

ברל כצנלסון בארי 1944- 1887, מאבות תנועת העבודה בארץ ישראל. דמות מרכזית בהקמת ההסתדרות 1920 ומפלגת " אחדות העבודה". ערך את בטאונה "קונטרס". מנהל קק"ל. ב-1925 ייסד את עיתון פועלי א"י "דבר", והיה עורכו הראשי עד לפטירתו. על שמו קיבוץ בארי.
יודאיקה, לכסידקון עמוד 178