רחובות, שכונות ואתרים

הדקלים

משפחת עצים חד פסיגיים.

עץ התומר. גזעו תמיר ובראשו כותרת של עלים גדולים דמויי מניפה. שם כולל לעצים חד פסיגיים. ממשפחת הדיקליים.
מילון חדש, אברהם בן שושן.