רחובות, שכונות ואתרים

אנילביץ מרדכי

אנילביץ מרדכי (1919-1943) מנהיג המרד בגטו ורשה.

נתמנה למפקד "הארגון היהודי הלוחם" והכין את גטו וורשה להתמרדות. נפל ב- 1943 בבונקר המפקדה. קיבוץ "יד - מרדכי" נקרא על שמו.
יודאיקה, לכסיקון, ע"מ 31.