רחובות, שכונות ואתרים

שפרינצק יוסף

יוסף שפרינצק 1959-1885, יו"ר הראשון של הכנסת.

יוסף שפרינצק 1959-1885, עסקן פועלים ומנהיג ישראלי. עלה ארצה ב - 1908. ממייסדי ההסתדרות הכללית ומזכ"ל ה"פועל הצעיר". נציג ראשון של פועלי א"י בהנהלה הציונית. מראשי מפא"י , מזכ"ל ההסתדרות, יו"ר ראשון של הכנסת.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 326