רחובות, שכונות ואתרים

שניאור זלמן

זלמן שניאור 1959- 1887, משורר וספור עברי.

זלמן זניאור 1959- 1877, מגדולי המשוררים והמספרים העבריים בתקופתנו. מכתביו: "אנשי שקלוב", "פנדריי הגיבור", "הגאון והרב", "לוחות גנוזים". התנעו ממורשת היהודית ונתן ביטוי לעולם של יצרים אשר המוטיבים האירוטיים שלהם נכללו בשירתו.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 324