רחובות, שכונות ואתרים

שיבת ציון

"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" תהילים קכ"ו 1.

"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" תהילים קכ"ו 1. הייתה אחרי גלות בבל, כאשר חזרו הגולים באישורו של כורש מלך פרס. שיבת ציון נמשכת מאז ועד לזמננו.